تسمه های نقاله لوله ای PIPEX

 تسمه نقاله لوله ای PIPEX PIPEX و PIFLEX تسمه نقاله هایی هستند که می توانند حالت لوله ای پیدا کنند و به ترتیب دارای منجید و سیم های فولادی هستند. این دو محصول طراحی و ساخت ویژه ای دارند و مهمترین ویژگی آنها انعطاف پذیری در جهت عرضی است. سیستم لوله ای باعث می شود[…]