تسمه نقاله آرامید ARABELT

 تسمه نقاله با لایه های آرامید  ARABELT ساخت شرکت SIG ایتالیا آرامید محصولی است که چند سال است که کاربردی گسترده در صنایع مختلف پیدا کرده است . تسمه نقاله ARABELT شرکت SIG ایتالیا، از یک لایه آرامیدی به عنوان منجید استفاده می کند که دارای خواص بسیار مهمی است. همانطور که در شکل مشاهده[…]