تسمه نقاله الواتوری ELETEX,ELEMET

 تسمه نقاله الواتوری ELETEX-ELEMET ساخت شرکت SIG ایتالیا تسمه های نقاله الواتوری شرکتSIG  به دو نوع تقسیم می گردند : الف) ELEMET این تسمه دارای سیم های فولادی است و طوری طراحی شده که همزمان ازدیاد طول کم و انعطاف مناسب را داشته باشد . این ویژگی باعث شده است که این تسمه جایگزین تسمه[…]