رولیک و رولر های ویژه

رولیک و رولر های ویژه و خاص علاوه بر تولیدات استاندار ، شرکت تکنورولی (TECNORULLI) ، رولیک و رولر هایی با عملکرد یا ظاهر خاص و ویژه تولید می کند. این رولیک ها می توانند در صورت لزوم تولید و عرضه گردند. برخی از این رولیک ها عبارتند از : الف) رولیک های موتوردار( نیروی[…]