تسمه های نقاله مخصوص صنایع سرامیکی و سنگ مرمر MINIGRIP

تسمه نقاله مخصوص صنایع سرامیکی و سنگ مرمر MINIGRIP ساخت SIG ایتالیا تسمه نقاله مخصوص MINIGRIP به علت نوع ساخت، حالت سرخوردن دارد و به همین علت مناسب صنایع سرامیکی و سنگ مرمر است. این تسمه با مواد مخصوصی تولید می شود که اصطکاک کم و سختی جانبی بالا دارند. MINIGRIP در عرض های ۶۰۰[…]