تسمه نقاله شورون SPINATEX

تسمه نقاله شورون SPINATEX ساخت شرکت SIG ایتالیا تسمه های نقاله  SPINATEX از نوع تسمه های نقاله شورون یا آج دار و تولید شرکت SIG ایتالیا می باشند. این تسمه ها دارای زائده هایی هستند که باعث می شوند حمل مواد ساده تر انجام شود و امکان حمل مواد در تسمه نقاله های شیبدار ایجاد[…]